ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Cardelux.bg e уебсайт, собственост на физическо лице.

2. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на автоаксесоари.

3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

4. Cardelux.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително оповестяване.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА:

1. Поръчка може да се извърши от различни категории в страницата, където има публикувани артикули. Всеки артикул има кратко описание.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева и включва ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.

3. При поръчка, потребителят следва да посочи основните параметри, изискани от него, съобразно дадените опции. Потребителят задължително трябва да посочи име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка. Само така може да започне процедурата по нейното окомплектоване. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва страницата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

4. Потребителят се ангажира да потвърди или отхвърли направената от негово име поръчка, както и да доизясни всички детайли по нея, след като консултант се свърже с него по телефон или e-mail.

5. Потребителят потвърждава, че приема комуникацията по електронен път за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

6. Чрез натискане на бутона "Довърши поръчката", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и Страницата съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Методите за доставка са в рамките на следващия работен ден.

2. Разходите по транспорта на стоките и стойността на такса наложен платеж са за сметка на потребителят.

3. Информация относно статуса на поръчката потребителят ще получи автоматично на посочения от него e-mail.

4. Методите на плащане са:

* наложен платеж (извършва се в брой при доставка)

Може да направите поръчка и на телефон 0879 800 474

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ:

Според закона за защита на потребителите и българското законодателство, потребителят има право на рекламация при:

* констатирани липси * дефекти на стоката * несъответствие с обявения размер * несъответствие с поръчаната стока Рекламацията се предявява до 3 работни дни след получаването на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

* възстановяване на заплатената сума

* заменяне на стоката с нова

ОТГОВОРНОСТИ:

Cardelux.bg не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката от страна на куриерската фирма. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКА:

В срок от 3 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: * Запазен добър първоначален вид (стоката не е скъсана, надраскана)

* Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба

* Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива (транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента)

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и Политика на поверителност на уебсайта

Сайтът Cardelux.bg обработва доброволно предоставените данни на потребители само във връзка и по предназначение за предоставяне на информация за доставката на стоки. Личната информация на регистрираните лица е защитена посредством защити, предоставени чрез онлайн сертификати в съответствие с изискванията на  Регламент на ЕС 2016/679. Личната информация предоставена от регистрираните лица НЕ се използва за други цели, освен за споменатите.

I. Дефиниции:

2. Платформа или уебсайт – съвкупност от интернет страници и други файлове, свързани помежду си, които реализират конкретен  визуализиран процес в киберпространството  и преследват определена цел, като уебсайтът се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.cardelux.bg.

3. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайта чрез специално създаден за целта потребителски профил, ползволяващ му да използва услугата на сайта.
4. Лични данни – всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

II. Събирани данни

А. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия.

 Регистрация на потребител

7. През формуляра за регистрация като потребител на уебсайта можем да събираме вашите собствено и фамилно име и имейл адрес.

8. При регистрация като потребител чрез Facebook профил, вашите собствено и фамилно име и имейл адрес ще бъдат автоматично записани по начина, по който са били отразени във Facebook профила ви към момента на регистрацията в нашия уебсайт.

Б. Информация, която събираме автоматично при взаимодействие с платформата

9. Може да събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори.

10. Може да събираме технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така може запазим историята ви за вход в платформата (дата на регистрация, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.

11. Може да използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите и да съхраняваме подбора на предпочитанията ви. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име или имейл адреса ви. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“, или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашия уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

В. Информация от деца

12. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

III. Актуализации на съдържанието

13. Съдържанието на настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирано през определени периоди от време. Актуален текст на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпна на настоящата страница, затова препоръчваме да я преглеждате от време на време, за да може да сте сигурни, че сте съгласни с евентуални промени по клаузите.

IV. Вашите права  

14. Имате право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме (имена, които сте посочили, телефонен номер, адрес за кореспонденция и имейл).

15. Имате право да поискате коригиране на личните ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Във връзка с това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

16. Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни: а) ако оспорвате точността на записаните данни и искате да докажем точността им; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете ваши претенции; г) когато сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

17. Имате право да поискате заличаване на личните ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги съхраняваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни  (виж, раздел 10).

18. Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.

19. Имате право да поискате прехвърляне на личните ви данни към вас или на трета страна. Това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

20. Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Това, обаче, не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.

21. Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, молим да се свържете с нас чрез контактната форма.

22. Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще ви държим в течение.

V. Комуникации и маркетинг

23. Ще се свързваме с вас по имейл само за да потвърдим регистрацията ви. Тъй като при регистрация не се съгласявате да получавате имейли от нас, ако желаете може да заявите получаването на имейли под формата на бюлетин при регистрацията си в уебсайта.

VI. Споделяне на данни

24. Използваме доставчици на услуги от трети страни за предоставянето на определени части от нашите услуги, като например хостинг, софтуер и други. Доставчиците на услуги може да се намират във или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

25. Уебсайтът има предоставени защити чрез сертификати за поверителност предоставени от нашите доставчици на услуги и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с указанията.

26. Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

27. Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Възможно е да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е описан в настоящата Политика за поверителност.

VII. Съхранение на данни

28. Данните, които събираме за вас, се съхраняват зад криптирана връзка, защитена чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол.

29. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови изисквания.

30. За да определим подходящия период на запазване на личните ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

31. В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

VIII. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката 

32Cardelux.bg взима широк набор от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни. Уебсайтът непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа, като в допълнение на това осигурява криптиране чрез SSL технология на всяко взаимодействие на потребител с уебсайта, в това число и събирането и съхранението на лични данни.

33. Въпреки всички взети мерки за защита на данните, следва да имате предвид, че прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

IX. Линкове, насочващи към сайтове на трети страни

34. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, следва да имате предвид, че всеки уебсайт има собствена политика за поверителност.  Ние не контролираме тези уебсайтове или приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате  платформата, ви препоръчваме да се запознаете с Политиката за поверителност на всеки друг уебсайт, който посещавате.