ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ,,Иварис Груп“ ЕООД и посетителите на сайта cardelux.bg относно ползването му за онлайн поръчки и доставки на предлаганите в сайта стоки.

2. Общите условия са обвързват всички посетители при ползване на уебсайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за това, че (1) са се запознали с общите условия  и (2) за безусловно съгласие с тях.

3. Потребителят се задължава, при ползване на сайта cardelux.bg, да спазва настоящите Общи условия и българското законодателство.

4. Данни за връзка с cardelux.bg:

  •         Email за контакт: office@cardelux.bg
  •         Телефони за контакт: 0895 625 095

5. Настоящите общи условия дават информация на посетителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - интернет ресурс, достъпен чрез домейна cardelux.bg, собственост на и администриран от oператора.

Потребител на интернет страница - всяко лице (потенциален купувач), достигнало до сайта cardelux.bgчрез пренасочване от друг интернет сайт и по този начин дало съгласието си да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка - връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта cardelux.bg

Потребителски профил - обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана само за нуждите на потребителя от cardelux.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола единствено от потребителя.

Уебсайт / website - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия.

Продажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Цена на доставка – публикувана в сайта информация за цената на доставката, която се извършва от трето лице - предоставящ услугата търговец – куриер.*

* Куриерските предприятия запазват правото си да променят цената на доставката, в зависимост от последващи условия поставени от потребителя. Цените за доставка, посочени в уебсайта са приблизителни!

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Страни по настоящия договор са ,,Иварис Груп“ ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта cardelux.bg.

2. Използването на cardelux.bgе е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането (или всяко активно действие) нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

3. Чрез регистрацията на поръчка в сайта, купувачът заявява желанието си да получи съответната стока от продавача срещу заплащане.

4. Продавачът ще потвърди за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление продавачът прави по електронен път (чрез имейл) или по телефона.
5. В този смисъл продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на наличности или промяна на цената. При всички случаи продавачът уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона.
6. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефонния му номер или чрез телефонно обаждане уведомление от страна на продавача, че е готов да изпрати стоката от поръчката.
7. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от купувача във формата за допълнителни бележки в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до сайта cardelux.bgс цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
2.
cardelux.bgси запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка, ако сметне, че това би го увредило по какъвто и да е начин. При това положение клиента има право да се обърне към cardelux.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.

3. cardelux.bgне носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на решението по т. 2 по-горе, независимо от неговата правилност или основателност.

4. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки, както и да се свързва с cardelux.bgна посочените имейл и телефон в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от клиента информация без да е необходимо да обосновава действията.

5. Всички цени на стоките на сайта са крайни, обявени са за 1 бр. и са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и/или такси.
6. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в сайта да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за нея. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

7. Характеристиките, описанията и цените на продуктите,  могат да бъдат променяни от по всяко време и е възможно да съдържат грешки. При откриване на несъответствие в описание или цена, моля да ни информирате.

РЕКЛАМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

  •         възстановяване на заплатената сума
  •         заменяне на стоката с нова

2.Потребител има право да върне закупена от него стока от cardelux.bgв срок до 5 /пет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума или да замени стоката. В случай, че иска възстановяване на сумата, то след получаването на стоката от наш служител, сумата ще бъде възстановена чрез паричен превод до офис на Еконт посочен от клиента, при положение, че върнатия продукт отговаря на посочените по-долу условия. 

2.1. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт експрес и е за сметка на клиента.

2. Закупените продукти, могат да бъдат върнати в срок от 5 дни от датата на получаване на пратката при описаните в т.2 условия.

3. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние както при доставката. Няма да бъдат приемани или заменяни продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от използване или износване, с драскотини, със следи от удари или външно въздействие. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са ти били доставени!

4. В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки чрез куриерска фирма на адрес на купувача или до офис на куриерска фирма, посочен от купувача.

2. Продавачът осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание,тествани и напълно годни за употреба! Ако клиентът се осъмни в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже незабавно с нас и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

4. Всеки потребител, направил поръчка през сайта платформата или по телефон или e-mail e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма.

5. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача ,,Иварис Груп“ ЕООД.

6. Срок за изпълнение на поръчката е от 1 до 3 работни дни. Използваме услугите на куриерска фирма Еконт експрес.

7. Плащането се извършва само с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, което значи, че потребителят заплаща поръчката  при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според тарифите на куриерска фирма ЕКОНТ.

8. Разходите за доставка на стоките и стойността на такса наложен платеж са за сметка на потребителят.

9. При заплащане в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Вие ще получите фискален документ от Еконт като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

10. Всяка наша пратка се доставя с опция преглед. Задължително се възползвайте от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА или В ОФИСА НА ЕКОНТ. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред куриер или в офис на еконт, няма да бъдат уважавани!

11. Клиент извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на Еконт. В случаите, че не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой от 4.80 лв. (с ДДС) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента. .

12. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим избраните от вас продукти в различен срок от уговорения поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

13. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения,  разноски на частен съдебен изпълнител и др.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА
1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.
2. Във всички останали случаи отговорността на продавача е ограничена до стойността на поръчаната и заплатена стока.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до cardelux.bg да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави, да не предоставя лични данни на друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на българското законодателство.

2. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана на нашия сайт, ако не е изрично упоменато.

3. Регистрирайки се в сайта cardelux.bgпотребителя разрешава да му бъде създаден потребителски акаунт с маркетингови цели, за събиране на информация, свързана с потребителя и действията му в сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИИ ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. 1.1. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от неговите лични данни да бъдат споделяни с партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техният акаунт, уведомяването на купувачите относно статуса на поръчките, оценката на предлаганите стоки, други търговски дейности, рекламиране на стоките, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента.

2.1.Личната информация на регистрираните лица е защитена посредством защити, предоставени чрез онлайн сертификати в съответствие с изискванията на  Регламент на ЕС 2016/679. Личната информация предоставена от регистрираните лица НЕ се използва за други цели, освен за споменатите.

3. Чрез попълването на данните във формата за създаване на акаунт и/или поръчка, клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на cardelux.bgи дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение за дейности според европейското законодателство. Също така, купувачът дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от cardelux.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

4. Всеки купувач се счита за уведомен с настоящите Общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.

5cardelux.bgсе задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

  •         е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;
  •         информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури;
  •         други посочени в закона случаи;

6. При регистрация потребителят има възможност да заявяви дали иска да получава информация и имейли от cardelux.bg.

7. С предоставянето на свои данни на продавача, клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват представители на cardelux.bg.

8. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. cardelux.bgим препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

9. Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на публикувания в сайта адрес, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

10. Във всеки един момент потребителят може да поиска да бъде заличена личната му информация, намираща се в системата на cardelux.bg, както и да му бъде изтрит потребителския профил. За целта е необходимо потребителят да изпрати имейл адрес на посоченият в уебсайта имейл адрес, като заяви желанието си за премахване на личните данни.

 

Информация, която събираме автоматично при взаимодействие с платформата:

1. Може да събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори.

2. Може да събираме технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така може запазим историята ви за вход в платформата (дата на регистрация, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.

3. Може да използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите и да съхраняваме подбора на предпочитанията ви. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име или имейл адреса ви. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“, или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашия уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

4. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

5. Данните, които събираме за вас, се съхраняват зад криптирана връзка, защитена чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол.

6. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови изисквания.

7. Въпреки всички взети мерки за защита на данните, следва да имате предвид, че прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

8. В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

Вашите права  

1. Имате право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме (имена, които сте посочили, телефонен номер, адрес за кореспонденция и имейл).

2. Имате право да поискате коригиране на личните ви данни, които съхраняваме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Във връзка с това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

3. Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни: а) ако оспорвате точността на записаните данни и искате да докажем точността им; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете ваши претенции; г) когато сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

4. Имате право да поискате заличаване на личните ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас по посечияния имейл адрес с искане за  изтриване или премахване на  личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги съхраняваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването, когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни.

5. Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.

6. Имате право да поискате прехвърляне на личните ви данни към вас или на трета страна. Това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

7. Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Това, обаче, не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.

8. Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, молим да се свържете с нас чрез контактната форма и посочения имейл адрес.

9. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще ви държим в течение.

Мерки за защита на данните ви:

1. Уебсайтът има предоставени защити чрез сертификати за поверителност предоставени от нашите доставчици на услуги и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с указанията.

2. Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

3. Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Възможно е да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е описан в настоящата Политика за поверителност.

Линкове, насочващи към сайтове на трети страни:

1. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, следва да имате предвид, че всеки уебсайт има собствена политика за поверителност.  Ние не контролираме тези уебсайтове или приложения и не носим отговорност за техните пoлитики.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани, обновени и променяни по всяко време от страна на ,,Иварис Груп“ ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта cardelux.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. В случай, че някое от настоящите Общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остават в сила.
3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

4. Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия въпроси се решават в дух на разбирателство и добра воля, посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. Всички предлагани артикули на сайта са без гаранция, изключение правят тези, които е изрично упоменато в офертата, че има такава.